Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của chúng tôi (sau đây gọi tắt là “Website”).
Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Supro thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Website.

Khi sử dụng Website của Supro, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Supro thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Supro tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi thông qua Website này.
Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho Supro trong quá trình sử dụng Website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Tuy nhiên, Supro không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, Supro sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Supro có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho Supro hoặc bạn gửi đến Website hoặc thông tin mà Supro có được do bạn trả lời email được gửi từ Supro.
Supro sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng Website của Chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của Supro.

Vì mục đích làm rõ, Supro sẽ không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho Supro.

Supro có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng Website và tương tác với chúng tôi một cách có hiệu quả nhất
Supro sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này

Ngoài ra, Supro có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

Supro có sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn.
Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau.

Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.

Supro có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết.
Bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên Website của Supro và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bản mới nhất